Kā uzņēmumi plāno savu budžetu?

Budžeta plānošana ir ļoti svarīgs process mūsu ikdienā, bet vēl jo svarīgāks tas ir katras kompānijas ikgada darbības kontrolēšanai. Mums nav noteikts laiks, kad viss ir jāsaplāno, mēs savas finanses plānojam, kad jūtam, ka tas ir nepieciešams. Tomēr katram uzņēmumam tas ir jāsāk darīt jau laicīgi. Rudens ir ļoti aizņemts laiks gadā, jo tas iezīmē atkal pusgadu ilgā saspringuma perioda sākumu katra uzņēmuma finanšu daļā. Rudenī sāk plānot nākamā gada budžetu, uz gada beigām tiek sākti vākt visi nepieciešamie papīri, lai gatavotu atskaites un tad jau visa nākamā gada pirmā puse aiziet finanšu atskaišu sagatavošanai. Par laimi katrs uzņēmums var plānot savu budžetu kā pašiem tas liekas pieņemamāk, nav nekādu valsts regulējumu, kā tas būtu jādara, kā arī nākamā gada budžeta plānojums nav jārāda nevienam ārpus kompānijas, kas nozīmē par pāris atskaitēm mazāk, kas ir ļoti patīkami. Tā kā nav vienota principa, kā budžets ir jāsastāda, un kādiem provizoriskajiem rezultātiem ir jābūt iekļautiem, tad budžets bieži vien var ļoti atšķirties no uzņēmuma uz uzņēmumu, jo katram būs savs priekštats par to, kā tas jādara.

Par laimi ikviena kompānija ir sapratusi, ka budžets ir neatņemama sastāvdaļa, lai nodrošinātu pilnvērtīgu funkcionalitāti uzņēmuma ietvaros. Nav iespējams sagatavoties pilnīgi visam, kas nākamgad var notikt, bet jo lielāka ir budžeta sastādīšanas pieredze, jo precīzāk tas tiks sastādīts. Protams, uzminēt visus ciparus un paredzēt visas summas ir pilnīgi neiespējami, tāpēc neviens kompānijas budžets nav akmenī iekalts. Ja kaut kas mainās laika gaitā, ko iepriekš paredzēt nebija iespējams, tad automātiski arī visi minējumi tiks pielāgoti, lai atainotu pēc iespējas reālistiskāku bildi turpmākajam gadam (ekonomisk hjälp).

Tik daudzas reizes ir pieminēts vārds budžets, bet kas tas patiesībā ir.? Ļoti virspusēji uz to skatoties, tas ir finanšu plāns, kas ietver informāciju par plānotajiem ieņēmumiem, izmaksām un ieguldījumiem nākamajā gadā vai arī ilgtermiņā, tas viss ir atkarīgs no tā, kādam laika griezumam budžets tiek sastādīts. Ikviena kompānija sastāda budžetu nākamajam gadam, bet gadās arī tā, ka tiek sastādīti 5 vai 10 gadu plāni, bet tajos izmaiņas var tikt veiktas krietni biežāk, jo ir daudz reižu grūtāk plānot kaut ko tik ilgam laikam uz priekšu. Gluži tāpat kā mūsu dzīves; ir praktiski neiespējami šodien ieplānot kādi būs mūsu ieņēmumi pēc 2, 3, 5 vai 10 gadiem. Budžets galvenokārt ir palīgs uzņēmuma vadībai, jo tādā veidā var redzēt uzņēmuma tālāko virzību un arī finansiālās iespējas.

Finanšu plānojums tiešā veidā palīdz sakārtot uzņēmuma finanses un izvairīties no nevēlamiem finanšu riskiem, piemēram, ja uzņēmums zina, ka būs nepieciešami papildus līdzekļi, tad to ir iespējams noorganizēt jau iepriekš, nevis pēdējā brīdī meklēt ātru veidu kā nodrošināt papildus finansējumu uzņēmuma darbības nodrošināšanai. Budžeta plānošana arī palīdz palielināt ienākumus, jo, plānojot ilglaicīgi, ir iespējams krietni samazināt izmaksas, kas praktiski var izpausties kā noliktavas krājumu iepirkšana vienā reizē vai tieši otrādi iepirkuma reižu palielināšana, ja tas ir izdevīgāk. Patiesībā uzņēmuma budžets darbojas kā motivējošs rīks. Visi darbinieki zina, ka finanšu plāns ir sastādīts un kā tas izskatās, tāpēc ir lielāks stimuls strādāt, lai sasniegtu vajadzīgos rezultātus. Budžets jeb finanšu plāns ir ļoti nepieciešams katram uzņēmumam, lai virzība un attīstība būtu stabila un ilglaicīga.